Arddangosfa
Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Lab Indonesia 2016
- Apr 13, 2016 -Annwyl bawb,

Rydym yn wir yn eich gwahodd i ymweld â ni yn:


Lab Indonesia 2016

Canolfan Confensiwn Jakarta

Ebr.13rd - Ebrill 15eg.2016


Fe'i cynhelir yn ail gyda Lab Asia, Lab Indonesia yw un o'r prif labordai yn Ne-ddwyrain Asia, sy'n canolbwyntio'n helaeth ar offerynnau gwyddonol ac offer labordy ar gyfer gwahanol ddiwydiannau, gan gynnwys meddygol a fferyllol, F & B, olew a nwy, biowyddoniaeth a nano-wyddoniaeth.


Byddwn yn arddangos ein cynhyrchion newydd a hoffem eich cyfarfod chi yn bersonol a thrafod y posibilrwydd o gynyddu ein cydweithrediad busnes.


Edrychaf ymlaen i'ch cyfarfod yn fuan.

Tîm ALWSCI